Home > Despre Civicum Voluntaris

Asociatia Civicum Voluntaris prin activitatile si proiectele care le deruleaza lucreaza cu VOLUNTARI.

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica isi ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara o recompensa de natura financiara, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata.

Principiile definitorii care stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de activitati similare (precum internship-ul, practica sau munca neremunerata):

  • Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public;
  • Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.);
  • Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul;
  • Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de intiativa), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere.

Legea Voluntariatului

Suntem o echipă care apreciază iniţiativa, spiritul civic și acţiunea.

Ne-am propus şi în decurs de o lună am trecut de la stadiul de discuţii la cel de a ne numi “Asociaţia Civicum Voluntaris”. Ne-am născut la Constanţa, Romania, prin Hotărârea Judecătorească nr. 15189 din 04.10.2013 şi avem ca scop dezvoltarea de acţiuni menite să promoveze participarea activă a tinerilor, în special, a cetăţenilor, în general, la viaţa comunitară.

Dinamica noastră a atras solicitarea din partea autorităţilor şi ong-urilor pentru implicare în activităţi.

În perioada următoare intenţionăm să demarăm proiecte în şcoli şi licee pe teme legate de educaţia civică, rutieră, antreprenorială, motivaţională, sănătate, sport etc.

De asemenea şi proiecte umanitare pentru copii şi tineri din comunităţi defavorizate, cât şi a celor cu dizabilităţi. Aceste activităţi vor aduce bucurie în inima şi sufletul copiilor şi tinerilor din comunitate.